Kaspers Kristendomshistorie

Corona-krisen har budt på mange forbandelser for studerende men der har dog også vist sig visse lyspunkter midt i mørket. Et af disse lys er den omfattende mængde viden der er blevet lagt ud på nettet af underviserne og som vi her ser nærmere på én version af.

Kasper Dalgaard, en populær underviser da han i ti år stod for at introducere utallige teologistuderende til Markusevangeliet og den forunderlige nytestamentlige verden gennem næsten ti år, begyndte under Corvid-19 tiden at optage sin undervisning i Kristendomshistorie på Religionsvidenskab. Dette er han fortsat med og det har udviklet sig til et enestående reservoir af interessant og underholdende viden på Patreon kaldet Kaspers Kristendomshistorie.

Med over hundrede videoer (og der kommer fast to nye hver uge) på ca. 15-25 minutter er der er noget for enhver smag og nødvendighed hvad end du har brug for informationer om eksegetiske, kirkehistoriske eller systematiske emner eller måske bare har brug for lidt stimulerende underholdning om Kristendommen.

Et godt eksempel på indholdet er den seneste mini-serie på ni videoer der fokuserer på et særligt område af kristen ’magi’ – de mange forunderlige magiske formularer og amuletter fra antikken og frem. Her ser Dalgaard på hvordan egyptiske, hellenistiske og jødiske traditioner inden for amuletfremstilling overtages og udvikles af kristne. Både om hvordan munke har kunnet tjene ’lidt ved siden af’ på at fremstille sådanne, hvad almindelige kristne har håbet at amuletterne har kunnet hjælpe dem med samt hvad kirkens officielle holdning har været til sådan ”praktisk magi”. Undervejs viser Dalgaard på underholdende vis både hvordan amuletterne og trylleformularer har set ud, afkoder de mange ’Abracadabra’-agtige sproglige og visuelle koder og ser på hvordan den kendte halskæde med et lille kors måske hænger sammen med alle disse ideer.

Det er spændende og faktisk sjovt at følge med i og et eksempel kan ses her i en video der handler om hemmelige koder i amuletter og trylleformularer (https://www.patreon.com/posts/kristen-magi-i-41599533), eller du kan se én om relikvier (både om teorien bag dem og om nogle af de mere specielle, såsom Jesus’ forhud og Jomfru Marias Flyvende Hus) her: https://www.patreon.com/posts/35431475, eller én her om hvorledes grundteksten til Det Nye Testamente er blevet genskabt fra fragmenterede små manuskripter: https://www.patreon.com/posts/33706089.

Det koster kun 2$ at få adgang til de ca. 50 timers viden om de mange mærkværdige detaljer ved Kristendommens historie som Dalgaard formidler på et nemt men højt akademisk niveau.

”Menu-kortet” viser at der er noget for enhver smag allerede tilgængeligt og vi ser frem til de næste mini-serier om kirken i Kina, en gennemgang af hele paverækken og mere om ’kristen magi’ – denne gang om kristen spådomskunst i antik og moderne tid:

Hvem var ‘Markus’?

Hvad er Det nye Testamente?

Det tekstkritiske apparat 1.

Det tekstkritiske apparat 2.

Det tekstkritiske apparat 3.

Markusevangeliet – Hvem var ‘Markus’?

Markusevangeliets Struktur

Markusevangeliet – Begyndelsen og Dåben

Markusevangeliet – Hvad er Jesus?

Markusevangeliet – Hvem er Jesus?

Markusevangeliet – Hvem er Gudsfolket?

(Fortsat Markusgennemgang)

Matthæus og Lukasgennemgang

De senere nytestamentlige skrifter

Eskatologi og Apokalyptik

Johannes’ Åbenbaring

Den tidlige kirkes tid

Kanondannelsen
Kanondannelsens tabere

Den tidlige kirkes kirker

Treenighedens begyndelse
Kampen om Treenigheden – Treenighedens Uenighed
Montanismen

Donatismen

Arianismen

Kampen om kirken på koncilerne
Kampen om Kirken – Elvirakoncilet

Kirkefædrenes Kvindesyn – Problemet med Kvinden

Kirkefædrenes Kvindesyn – Kvindens plads i Samfundet

Epifanius og de småkagespisende Maria-dyrkere

Kristen Magi – Magien i amuletter og formularer

Kristen Magi – Visuelle koder i amuletter og formularer

Kristen Magi – Kirken om amuletter og formularer

Kristen Magi – Græske amuletter og formularer

Kristen Magi – Den kønnede magi

Kristen Magi – Synkretismen bag magien

Kristen Magi – Kristne amuletter (eksempler)

Kristen Magi – Kristen amulet (eksempel)

(Kristen Magi – Kristne amuletter i Middelalderen)
Romerriget som kristent

Kristen Spådomme – Orakler i Jødedom og Hellenisme

Kristen Spådomme – Spådomme i Jødedom

Kristen Spådomme – Spådomme i Kristendommene

Kristen Spådomme – Bogorakler

Kristen Spådomme – Evangeliet ifølge Marias Spådomme

Kristen Spådomme – Evangeliet ifølge Marias Spådomme (oversættelse)

(Kristen Spådomme – Moderne Spådomsformer)

Homoseksualitet og den Antikke Kristendom

(Homoseksualitet og den Moderne Kristendom)

Embederne og Pavestolen
Det store skisme – opdelingen i katolsk vest og ortodoks øst
Den frie vilje og den internationale kirke

Kirkerne i Middelalderen
Kirken i Krig – den teologiske baggrund

Johanne – Den kvindelige pave
Kirken i krig II – udviklingen fra pacifisme til krigsførende
Kirken i hellig krig – korstogsteologien
Kirken i hellig krig – korstogenes historie
Skærsildens oprindelse
Afladen og Skærsildens udvikling
Martyrer og Helgener
Ikoner
Relikvier

Kristen Magi – Kristne amuletter i Middelalderen
Investiturstrid I: Gregor VIIs problemer
Investiturstrid II: Avignonpavedømmet
Mission
Munkevæsnets standardisering
Kristen afgrænsning mod kættere i middelalderen
Kristen afgrænsning mod ‘djævelens folk’
Antisemitismens historie. Kirkens afgrænsning mod jøderne

Henrik VIII – Troens forsvarer
Luther og prædestinationen
Reformationen i Danmark I
Reformationen i Danmark II
Jesuitter og mystik – Katolske modreformationer
Tridentinerkoncilet – katolske modreformationer II

Kirkerne i Moderne tid
Den katolske kirkes modernisering I
Nazi-kirken
Den katolske kirkes modernisering II
Sekulariseringen

Homoseksualitet og den Moderne Kristendom

Kristen Spådomme – Moderne Spådomsformer
Kristendommen i Sydamerika – Missionen
Kristendommen i Sydamerika – Marialogien
Kristendommen i Sydamerika – Befrielsesteologien og Pave Frans I
Kristendommen i Nordamerika – fra pilgrimme til fundamentalister
Kristendommen i Nordamerika – fundamentalisme
Kristendommen i Nordamerika – Fremgangsteologi
(Jakobsbrevet – Fattigdomsidealet)

Kirken i Kina – Missionen

Kirken i Kina – Jesus, dronning af Kina

Kirken i Kina – Kirken under kommunistisk kontrol
Kristendom i Danmark – Det lutherske Danmark
Kristendom i Danmark – Det pietistiske Danmark
Kristendom i Danmark – Grundtvigs Danmark
Kristendom i Danmark – Den opsplittede kirke
Kristendom i Danmark – Folkekirken i det 20. årh.
Kristendom i Danmark – Folkekirkens udfordringer

((Videoer uden et link er dem der er klar til udgivelse snarest men lige mangler lidt redigering, etc.))

admin

Leave a Reply