Studenterprædiken 9. marts 2018 – Benedikte Sveigaard

Dag: Midfastesøndag 9. marts 2018

Tekst: Johannes, kap. 6, vers 24 – 37

Salmer: 69 – 320 – 470 – 298

 

”Giv os i dag vort daglige brød”, sådan lyder den fjerde delbøn, som vi beder i Fader Vor. At Gud må give os vort daglige brød. På hver sin side af den står der tre bønner. Først tre bønner, hvor fokus er på Gud, så kommer “Giv os i dag vort daglige brød” og derefter tre bønner, hvor fokus er på os mennesker og vort liv. Placeringen af delbønnen med det daglige brød gør den til en central og sammenbindende del af Fader Vor. Den binder det himmelske og det jordiske sammen, for i Fader Vor beder vi ikke kun om det brød, som vi rent fysisk spiser. Vi beder også om, at Gud må give os det åndelige brød – og det er dét brød, som teksten til i dag handler om. Det åndelige brød. Livets brød. Hvad er det for en størrelse? Det er Ordet, der udgår fra Guds mund. I starten af Johannesevangeliet står der ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”.

Helt fra vi var små har vi hørt, at Jesus blev født i en stald i Betlehem. Det kan ikke være tilfældigt, at Jesus – det levende Guds ord – blev født i en by, hvis navn på hebraisk betyder ”Brødhus”. Byen blev huset, der tog mod det himmelske brød, som skal mætte os i evighed.

Det himmelske brød, livets brød, er af en anden art end det jordiske brød. Livets brød giver fylde, lys og glæde. Det kommer udefra og ovenfra – det viser, at nogen holder af os, regner med os og giver dermed os værdi. Livets brød er ikke noget fra en fjern fortid eller fremtid – det er NU!

I beretningen lige før søndagens tekst hører vi, hvordan Jesus har bespist omkring 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisk. Og nu vil skaren have Jesus til at give dem mad igen ligesom Moses gav deres fædre manna at spise i ørkenen. Jøderne troede fejlagtigt, at det var Moses, som havde givet deres fædre manna. Men Jesus siger til dem: ”Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader gav jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.”

Dermed viser Jesus, at mennesket virkeligt og sandt er elsket af Gud; at han holder af menneskene og vil vores frelse.

Livets brød er Jesus. Han siger det selv. Han kom ned til verden og blev til liv for verden – Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.

Når vi om lidt går til alters, så får vi endnu et tegn på, at Jesus er blandt os. Vi får et stykke brød, et stykke jordisk brød, som dog symboliserer Livets brød. I modsætning til et helt almindeligt stykke jordisk brød, så kan vi tage Livets brød med os over alt.

Indtil indstiftelsen af nadveren, da var Gud mere stationær. Jo, man lavede da templer ude i det fri, når situationen krævede det, men der var altid et sted, aldrig noget i os mennesker. Skærtorsdag aften ved nadverindstiftelsen sagde Jesus, at når vi får nadver, så skal vi forestille os, at brødet er en del af Jesus. Han bliver i os, når vi har været til alters. Vi tager ham med os, når vi går hjem; når vi tager på arbejde; når vi holder fri. Han er blevet bærbar.

Men kunne vi så ikke bare nedlægge kirkerne og dermed spare lidt på skatten for os alle sammen? Næh, det kan vi ikke. For ligesom med en mobil og en bærbar computer, som skal til opladning indimellem, så har også vi brug for en opladning indimellem – og dén får vi i kirken, når vi søndag efter søndag får del i nadveren og hører evangeliets ord. Vi fyldes op med Livets Brød. Det er Guds gave til os: Det fællesskab, som vi har gennem nadverens brød og vin. Nadveren er brød til rette tid for den kristne menighed. Igennem fællesskabet med Jesus ved nadverbordet viser Gud sin kærlighed til os. Vi får en oblat, jo tak, men hvordan skal vi kunne tro? Det er godt nok en lille oblat, men med stor betydning og vi deler den med hinanden, så Jesus igen og igen kan blive en del af os – så vi igen kan blive opladet af Livets brød. Men vi får jo ikke store mirakler at se. Der falder ikke lige pludselig brød fra himlen til de sultende i verden, så hvordan skal vi kunne tro? Det kristne budskab lyder for godt til at være sandt, men det er det mest sande af alt.

Det er dog ikke en sandhed, der kan bevises i et laboratorium. Det kristne budskab må forstås i tro og gribes som et håb.

Jesus er livets brød. Nadverbordet er tegn på håbets ord om nåde for syndere og tilgivelse af al synd. Jesus tilgiver os ved at danne måltidsfællesskab med os. Må vi også række hinanden brød og vin og være til daglig velsignelse for hinanden.

Giv os i dag vort daglige brød!

Amen

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader Søn og Helligånd. Du, som var og er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen

 

Lad os alle bede:

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge.

Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Velsign og bevar vor dronning og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed. Amen

 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen.

admin

Leave a Reply